Ak raz začneš, neskončíš

Máme otvorené už aj v Prešove

Pôsobím od roku 2001

Tetovací a piercingový salón CEZAR vznikol v roku 2001.

Doteraz nás navštívilo niekoľko tisíc zákazníkov, ktorý si od nás odniesli pekné tetovanie alebo nový piercing.

Ďalej sa v salóne venujem aj oprave, prekrývaniu starých tetovaní, poradenstvu a navrhovaniu námetov tetovaní podľa vašich požiadaviek.

Používam špičkové zahraničné farby, ktoré spĺňajú všetky testy ministerstva zdravotníctva.

Poskytujem poradenstvo, aby výsledné tetovanie alebo piercing spĺňali vaše predstavy.

Tetovacie a piercingové ihly sú jednorazové a sterilne balené. Sú rozbaľované priamo pred zázkazníkom.

Ďalšie nástroje, ktoré používam pri tetovaní a piercingu prechádzajú dôkladným vyčistením v ultrazvukovej čističke s dezinfekčným roztokom a následne vysterilizované.

Pri zákrokoch vždy používam jednorazové rukavice a ďalšie ochranné prostriedky, ktoré vám zaručujú bezpečné a sterilné prostredie.